Trzyosobowa rodzina, w której jeden z opiekunów jest wojskowym, wybierając się na wakacje, otrzyma od armii prawie 3 tys. zł gratyfikacji urlopowej. Po ubiegłorocznych podwyżkach świadczenie to wzrosło o 105 zł na członka rodziny.
Mundurowi bez względu na status materialny otrzymują co roku z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej pieniądze na wakacje. Wysokość takiej gratyfikacji dla jednej osoby wylicza się z 35 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. W lipcu 2012 r. szeregowi otrzymali podwyżkę z 2,5 do 2,8 tys. zł. W rezultacie gratyfikacja urlopowa na jednego członka rodziny wojskowej w tym roku jest o 105 zł wyższa. Łącznie kwota ta wynosi 980 zł.
– Poprzednie rozwiązania, obowiązujące przed 2010 r., przewidywały niższą o 5 proc. kwotę, ale dodatkowo zwracano wojskowym wydatki na bilety komunikacyjne związane z dojazdem do miejsca wypoczynku i z powrotem. Teraz takie zwroty już nie przysługują – wyjaśnia płk rezerwy Stanisław Ruman, były szef Zespołu do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych.