Gminy znów są mniej skuteczne w walce z niesolidnymi rodzicami. Nie dość, że pozbawione wsparcia, to na dodatek często zmuszone do wyręczenia komorników. Ci bowiem niechętnie zajmują się tego typu dłużnikami.
Ponad 4,6 mld zł wynosi dług, jaki wobec budżetu państwa mają rodzice, którzy unikają płacenia alimentów na swoje dzieci. Tyle wyniosły świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego (FA), których nie udało się odzyskać (w okresie od października 2008 r., kiedy wprowadzony został FA, do końca ubiegłego roku). Takie dane przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Co więcej, pieniądze te trudno będzie wyegzekwować w przyszłości, ponieważ od lat wskaźnik zwrotów dokonywanych przez dłużników jest na niskim poziomie, a w 2012 r., nawet się obniżył. Wyniósł on 13,1 proc., czyli o 0,9 pkt proc. mniej niż w 2011 r.

Zamiast komorników