Prezydent powiedział po spotkaniu, że program "Dobry Klimat dla Rodziny" zmierza we właściwym kierunku. I tak na przykład Karta Dużych Rodzin, jest stosowana coraz częściej. Trwają też prace, by obowiązywała w całej Polsce. Bronisław Komorowski dodał, że są prowadzone rozmowy w sprawie finansowania. Chodzi o pozyskanie pieniędzy miedzy innymi na dotowanie zajęć sportowych i biletów kolejowych. Będą też ulgi podatkowe dla rodzin, które planują swój rozwój. 

Prezydent Komorowski przypomniał też, że trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi organizacji i czasu pracy tak, by sprzyjało one rodzicielstwu.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na zbyt restrykcyjne przepisy, które uniemożliwiają tworzenie żłobków i przedszkoli przy zakładach pracy, a także na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na to, że ojcowie powinni obligatoryjnie na równi z matkami korzystać z urlopów rodzicielskich.