Osobę, która po złożeniu egzaminu dojrzałości przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia, uznaje się za ucznia do 30 września tego samego roku. Ma to duże znaczenie dla pracodawców.
Firma zatrudnia na podstawie umowy-zlecenia kilku studentów (w wieku do 26 lat), a także jednego ucznia, który w tym roku zdał maturę. Od którego dnia kontrakt tegorocznego maturzysty powinien zostać oskładkowany? Czy dla ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego ma znaczenie to, że zamierza on podjąć studia licencjackie od października tego roku?
Z tytułu umowy-zlecenia za absolwenta szkoły średniej nadal nie należy opłacać składek ZUS. Zwolnienie trwa aż do 31 sierpnia 2013 r. Co więcej, jeżeli zleceniobiorca absolwent planuje dalsze kształcenie, jego umowa może pozostać nieoskładkowana aż do końca września 2013 r. Firma, która podpisała z nim umowę, może nadal nie zgłaszać go do ZUS, jeżeli absolwent przedłoży zleceniodawcy zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia od 1 października tego roku.