Wczoraj sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez prezesa funduszu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym tej instytucji. Pierwotnie do samorządów, które mają wysokie wskaźniki bezrobocia, miało trafić 65 mln zł. Jednak PFRON zdecydował się na obniżenie tej kwoty ze względu na małe zainteresowanie powiatów, w szczególności pieniędzmi na założenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

– Do tej pory złożony został tylko jeden wniosek na kwotę 800 tys. zł – poinformował Jacek Brzeziński, wiceprezes PFRON.

Ponadto o 1,5 mln zł zmniejszona została pula środków na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych. Mogą się o nie ubiegać zakłady pracy chronionej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Niższa kwota będzie też przeznaczona na finansowanie w całości lub części badań, ekspertyz i analiz.

Dzięki tym zmianom PFRON zwiększy finansowanie innych zadań. 17 mln zł więcej otrzymają powiaty na realizację programu Aktywny Samorząd. Większość tej kwoty ma być przeznaczona na pomoc dla niepełnosprawnych studentów.

Wreszcie dodatkowe 600 tys. zł zostanie rozdysponowane na pokrycie kosztów dofinansowania do nauki języka migowego, w formie przewidzianej w art. 18 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Początkowo na takie dopłaty tegoroczny budżet PFRON przewidywał 500 tys. zł. Jednak już pod koniec stycznia okazało się, że kwota ta została wydana, m.in. na realizację umów o dofinansowanie szkoleń, które zostały zawarte jeszcze do końca 2012 r. To spowodowało, że bieżące wnioski (można je składać w trybie ciągłym) były rozpatrywane negatywnie. Dzięki tej zmianie osoby, które ponownie je złożą, będą mogły otrzymać przewidzianą w przepisach dopłatę.

5 mld zł wynosi tegoroczny budżet PFRON