■ LEKARZE CHCĄ ROZMAWIAĆ O REFORMIE. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wezwał PO do rozmów na temat zmian w służbie zdrowia. - Nie będziemy mieli żadnych oporów, żeby strajkować, gdy rządzi PO, ale po to strajkować, by system opieki zdrowotnej był racjonalny, sprawiedliwy i przyjazny dla pacjentów - oświadczył przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel. Zdaniem związkowców, ich dotychczasowe postulaty dotyczące kierunku reform w służbie zdrowia są w znacznej części zbieżne z propozycjami umieszczonymi w programie PO.

Więcej www.ozzl.org.pl

■ SOLIDARNOŚĆ DOMAGA SIĘ PODWYŻEK DLA NAUCZYCIELI. Związkowcy z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oczekują od nowego rządu i parlamentu znaczących podwyżek płac dla nauczycieli w 2008 roku. Domagają się także natychmiastowego uchwalenia wynegocjowanych przez NSZZ Solidarność zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które umożliwią wprowadzanie co roku odrębnej od całej sfery budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli w 2008 roku i w latach następnych.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

■ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI. Śląska Społeczna Rada Oświatowa zwróciła się do rzecznika praw obywatelskich o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Wystąpienie ŚSRO wskazuje na potrzebę wprowadzenia w Karcie Nauczyciela regulacji zapobiegającej przewlekłości postępowania dyscyplinarnego. Chodzi zwłaszcza o przepis przewidujący przedawnienie karalności i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w sytuacji, kiedy postępowanie trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Więcej www.brpo.gov.pl

■ SZANSA NA START W DOROSŁE ŻYCIE. 60 dzieci z warszawskich i mazowieckich domów dziecka wzięło udział w programie przygotowującym je do startu w dorosłe życie. Program Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. mazowieckim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, został zrealizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

■ BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SAMORZĄDOWCÓW. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło nabór pracowników samorządowych na bezpłatne szkolenie Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników zajmujących się problematyką zatrudniania. Przewiduje się, że odbędą się one 20, 21 oraz 23 listopada, w sali im. A. Bączkowskiego, w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie w godzinach 11.00 - 15.30.

Więcej www.mpips.gov.pl