Rząd zapowiada walkę o zachowanie dotychczasowych dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Polska przedstawi swoje zastrzeżenia do projektu nowego rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy publicznej podczas roboczego spotkania, które odbędzie się 1 lipca w Brukseli.
Taką informację przekazał Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, który w sprawie przedstawionych przez Komisję Europejską propozycji wyłączeń blokowych (GBER) spotkał się m.in. z organizacjami pracodawców. Zaniepokojenie wszystkich środowisk związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników budzi bowiem wprowadzenie restrykcyjnych limitów kwotowych pomocy publicznej, które kraje UE mogłyby przeznaczać w ciągu roku na realizację jednego programu.