Przedsiębiorcy zatrudniający wykonawców na podstawie umowy-zlecenia muszą się liczyć z koniecznością płacenia składek. Związkowcy wciąż domagają się jednak płacenia składek od umów o dzieło.
Dzisiaj partnerzy społeczni rozpoczną pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Rozmowy w tej sprawie odbędą się w zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy-zlecenia nie będą mogły już ustalać z przedsiębiorcą, że składki na ubezpieczenia społeczne zostaną odprowadzone tylko od pierwszego z kilku zawartych kontraktów, opiewającego na najniższą kwotę.