– Na takie zmiany się nie zgodzimy. Planujemy akcje protestacyjne – twierdzi Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

Pełne uposażenie będą otrzymywać mundurowi, których nieobecność na służbie ma związek z chorobą zawodową wynikającą np. z warunków służby. Wykaz przypadłości uzasadniających całą wypłatę zostanie określony w rozporządzeniu. I to nie podoba się związkowcom.

– Bo minister może je w każdej chwili zmienić tak, jak będzie rządzącym wygodnie – zauważa Antoni Duda, wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego.

Pełne uposażenie wraz z dodatkami będzie wypłacane także osobom, które uległy wypadkowi w drodze do pełnienia służby lub wracając z niej. Nie zostanie też obniżone świadczenie otrzymywane przez tych mundurowych, których wypadek miał związek z wykonywaniem czynności służbowych lub funkcjonariuszy pełniących służbę poza granicami kraju, na przykład w kontyngencie policyjnym.

To nie koniec wyjątków. 100 proc. uposażenia będą także otrzymywać kobiety służące w policji lub w wojsku, jeśli lekarz stwierdzi u nich chorobę mającą związek z ciążą. Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane, jeśli zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, lub jest wydane z tytułu opieki nad dzieckiem lub nad innym członkiem rodziny. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób, zostaną w całości przeznaczone na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg.

Proporcjonalnie do obniżki uposażenia zmniejszona zostanie też nagroda roczna, która wynosić będzie 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje.

Także sędziowie i prokuratorzy, tak jak już wcześniej informował DGP, stracą uprzywilejowaną sytuację podczas przebywania na chorobowym. Zasadą ma być wypłacanie im, tak jak innym pracownikom, 80 proc. wynagrodzenia. Pełna jego wysokość będzie płacona, jeśli nieobecność w pracy nastąpiła m.in. z powodu wypadku przy pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży lub choroby spowodowanej atakiem na sędziego lub prokuratora w związku z wykonywanym przez niego zajęciem. Propozycje te znalazły się w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Sądzie Najwyższym i o prokuraturze.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do Sejmu