14 maja odbędzie się w Sejmie kolejne spotkanie poświęcone projektowi ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym przygotowywanemu przez zespół Mieczysława Augustyna, senatora PO. Będą na nim omawiane zmiany, które do założeń zostały wprowadzone w wyniku prowadzonych konsultacji.

W ich efekcie w projekcie znalazła się m.in. propozycja udzielania urlopu członkowi rodziny na sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną (maksymalnie przez rok). Jego wprowadzenie jest związane z tym, że określony stopień niesamodzielności będzie można uzyskać dopiero po pół roku od zaistnienia zdarzenia lub sytuacji, które doprowadziły do ograniczenia samodzielnej egzystencji, a przecież mogą zdarzyć się nagłe przypadki, gdy opieka będzie potrzebna z dnia na dzień.

Nie będzie odrębnego systemu orzekania o niesamodzielności

– Nowe rozwiązania kładą większy nacisk na rolę rodziny, która będzie odpowiedzialna za organizowanie i koordynowanie wsparcia – tłumaczy Mieczysław Augustyn.

W zamian za to będzie ona mogła refundować kwalifikowane koszty opieki. Z uzyskanego czeku opiekuńczego opłaci zatrudnienie asystenta osoby niesamodzielnej (obecnie większość osób zajmujących się seniorami pracuje w szarej strefie). Zdaniem Mieczysława Augustyna ta propozycja powinna zadziałać lepiej niż rozwiązanie przyjęte w ustawie żłobkowej, gdzie w przypadku legalnego zatrudnienia niani opłacane są jedynie składki ubezpieczeniowe opiekunki.

Rodzina będzie też mogła zdecydować się na zakup za pomocą czeku usług oferowanych przez firmę zarejestrowaną u wojewody. Założenia przewidują, że krewny, który dostanie od niej fakturę, uda się następnie do swojego ośrodka pomocy społecznej i dopiero tam czek zostanie zrealizowany.

Ponadto w celu obniżenia kosztów funkcjonowania ustawy nie będzie tworzony odrębny system orzekania o niesamodzielności. Na wniosek zainteresowanej osoby powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na dokumencie potwierdzającym znaczny stopień uszczerbku na zdrowiu będzie dodatkowo określał poziom niesamodzielności z niego wynikający.

To rodzina będzie organizowała i koordynowała wsparcie

Etap legislacyjny

Projekt założeń ustawy