Pracodawca wypowiedział umowę o pracę, uzasadniając decyzję o zwolnieniu utratą zaufania do pracownika. Czy tak sformułowane uzasadnienie może być skutecznie zakwestionowane przed sądem pracy?
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia musi być wskazana przyczyna decyzji o zwolnieniu. Tak stanowi art. 30 par. 4 kodeksu pracy.
Przyczyna podana przez pracodawcę musi być prawdziwa i konkretna. Nie jest wystarczające podanie ogólnikowej przesłanki, takiej, jak np. niewywiązywane się z obowiązków, utrata zaufania czy brak możliwości dalszej współpracy. Pracownik musi bowiem wiedzieć dokładnie, dlaczego prawodawca podjął decyzję o zwolnieniu. Przyczyna będzie mogła podlegać dalszej kontroli w przypadku odwołania się podwładnego do sądu pracy. Dlatego też ważne jest, aby była zrozumiała zarówno dla samego pracownika, jak i dla osób trzecich, w tym sądu rozpoznającego sprawę.