W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzono do niego istotne zmiany. Najważniejsze z nich to urlop w celu sprawowania osobistej opieki nad niesamodzielnym, którego pracodawca będzie udzielał członkom jego rodziny, oraz możliwość sfinansowania ze środków pochodzących z przyznanego czeku zatrudnienia asystenta osoby niesamodzielnej lub kupienia usługi świadczonej w zakresie pielęgnacji przez firmy opiekuńcze. Ponadto zrezygnowano z tworzenia odrębnego systemu orzekania o niesamodzielności. Na wniosek zainteresowanej osoby wskazanie o jej stopniu znajdzie się na orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Etap legislacyjny

Projekt założeń