Wstrzymane lub obniżone świadczenia na sumę blisko 61 i pół miliona złotych - to efekt kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez ZUS w pierwszym kwartale tego roku. To prawie 20 milionów złotych więcej w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego.

Jak informuje Jacek Dziekan - rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze orzecznicy ZUS zbadali niemal 130 tysięcy osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Efektem było wydanie ponad 16 tysięcy decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota tych wstrzymanych zasiłków wyniosła blisko 4,6 milionów złotych.
Sprawdzono też prawidłowość wykorzystania zwolnień. W efekcie spośród 43 tysięcy skontrolowanych osób, 16 tysięcy korzystało ze zwolnień w sposób niewłaściwy.
Prawo do prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich mają oprócz ZUS-u pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych osób.

Informacyjna Agencja Radiowa/ (IAR) Elżbieta Łukowskana podst. kom./ pbp