Pracodawca zatrudnia nową osobę. Czy ma obowiązek sporządzić na piśmie wykaz jej obowiązków i sposób ich wykonywania?
Jednym z podstawowych elementów umowy zawieranej z pracownikiem jest rodzaj pracy. Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika, w jaki sposób ma zostać on opisany. Przyjmuje się, że rodzaj pracy powinien być określony w taki sposób, aby można było na jego podstawie ustalić, jakie obowiązki powierzone zostały danemu pracownikowi – przy czym wystarczające jest wskazanie rodzajowo, czym pracownik będzie się zajmował.
Rodzaj pracy określany jest często przez wskazanie nazwy stanowiska lub funkcji. U pracodawców, gdzie nie istnieje ścisły podział organizacyjny i precyzyjne nazewnictwo stanowisk, dopuszczalne jest bardziej ogólne wskazanie rodzaju pracy, np. pracownik administracyjny, asystent biurowy lub kierowca.