Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa zmianę przepisów, która umożliwi potraktowanie niewypłacanych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z powodu śmierci rodzica jako dochodu utraconego (przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny).
Na problem ten zwrócił uwagę Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Obecnie przepisy pozwalają bowiem na pomniejszenie dochodu rodziny tylko w sytuacji, gdy zmarł rodzic, który był zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz swojego potomka. Inaczej jest w przypadku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które są przyznawane, jeżeli bezskuteczna jest ich egzekucja.
Jest to związane z tym, że katalog dochodów, które mogą być uznane za utracone, jest zamknięty i określony w art. 3 pkt 23 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). To oznacza, że choć z powodu śmierci jednego z rodziców drugi opiekun dziecka nie otrzymuje już faktycznie wsparcia, to nie może zaraz po zaistnieniu takiego faktu wykazać tego przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko. Resort pracy wskazuje więc, że aktualne brzmienie przepisów może prowadzić do nierównego traktowania podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji. Dlatego rozważa ich zmianę.