Gmina ma wydawać zaświadczenie potwierdzające objęcie pieczą. Uzyskanie tego dokumentu będzie poprzedzone wywiadem środowiskowym.
Posłowie wracają do propozycji rozwiązania problemów związanych z opieką nad dziećmi, których rodzice wyjechali do pracy zagranicą. Pomóc w tym ma projekt ustawy o patronie, czyli osobie, która przejmowałaby taką czasową pieczę nad małoletnim w trakcie nieobecności jego prawnych opiekunów.
Jak zapowiada poseł Zbigniew Włodkowski z PSL, który wspólnie z Elżbietą Radziszewską z PO pracuje nad takim rozwiązaniem, na najbliższym posiedzeniu Sejmu mają się odbyć rozmowy na ten temat z innymi posłami koalicji.