Londyn ograniczy dostęp do świadczeń socjalnych dla imigrantów, także tych z państw UE. Premier David Cameron zapowiedział, że po pół roku utracą oni prawo do zasiłków dla bezrobotnych, chyba że udowodnią, iż mają realną szansę na znalezienie pracy i dotąd aktywnie jej poszukiwali.
– Musimy skończyć z kulturą „coś za nic”. Zamierzamy dać imigrantom z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego jeden sygnał – podobnie jak obywatele brytyjscy nie mają absolutnego prawa do zasiłków – mówił Cameron.
Zmiany mają dotyczyć też darmowego korzystania z państwowej służby zdrowia (NHS) i prawa do mieszkań socjalnych. Rząd proponuje, by imigranci z krajów EOG (UE oraz Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein), którzy nie płacą podatków na Wyspach, pokrywali koszty korzystania z NHS w swoich krajach, a ci spoza EOG musieli wykupić prywatne ubezpieczenie. Jeśli chodzi o mieszkania socjalne, plan zakłada wprowadzenie warunku co najmniej dwóch lat zamieszkania na danym terenie, aby je otrzymać. Dwukrotnie podniesione zostaną kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów.