■  NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA RESORTU PRACY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że jednym z jego głównych zadań jest zakończenie w tym roku rozpoczętej w latach 90. reformy systemu ubezpieczenia społecznego. Zapewniło, że wszystkie projekty ustaw, które kończą budowanie ram prawnych nowego systemu emerytalnego, mają być przedłożone do parlamentu w pierwszym półroczu 2008 roku. Dotyczą one m.in. wypłaty emerytur kapitałowych, emerytur pomostowych oraz ujednolicenia zasad obliczania rent i emerytur.

Więcej www.mpips.gov.pl

■  POROZUMIENIA PŁACOWE I STRAJKI W OCHRONIE ZDROWIA. Lekarze ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku (woj. pomorskie) zawarli porozumienie z dyrekcją placówki dotyczące podwyżki płac od 30 do 45 proc. O wznowieniu protestu myślą pielęgniarki, które 18 stycznia wynegocjowały z dyrekcją szpitala podwyżkę w wysokości 500 zł brutto, ale pod warunkiem, że płace lekarzy nie wzrosną więcej niż o 35 proc. Zakończył się też strajk pielęgniarek w szpitalu w Chełmie (woj. lubelskie). Dyrekcja i komitet strajkowy zawarli porozumienie gwarantujące pielęgniarkom 30 proc. podwyżki. Nadal strajkują natomiast pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu (woj. podkarpackie). Do strajku może dojść także w szpitalach w Krośnie oraz w Stalowej Woli.

Więcej www.ozzpip.org.pl

■  ŹLE Z PROFILAKTYKĄ W SZKOLE. W roku szkolnym 2006/2007 średnio 12 proc. uczniów w Polsce nie zostało objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole. Tak wynika z raportu Nierówności w dostępie uczniów do profilaktycznej opieki zdrowotnej w Polsce, opracowanego przez Samodzielną Pracownię Medycyny Szkolnej w Zakładzie Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Więcej www.mp.pl

■  PROGRAM SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA. Ponad 720 uczniów z mazowieckich liceów uczestniczy w zajęciach w mazowieckich szpitalach w ramach programu Szkoła Promocji Zdrowia. Samorząd województwa przeznaczył w 2008 roku na ten cel 576 tys. zł. W dziesiątej edycji programu uczestniczy dziewięć liceów i siedem szpitali z terenu całego Mazowsza. Uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym przez cały rok szkolny, co najmniej raz w tygodniu, biorą udział w zajęciach pod kierunkiem pracowników szpitali.