Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w ciągu 8 tygodni po porodzie. Mogą z niego skorzystać także inni członkowie najbliższej rodziny, np. babcia
Żona naszego pracownika korzysta z urlopu i zasiłku macierzyńskiego od 28 stycznia do 16 czerwca 2013 r. (140 dni). Od 19 marca 2013 r. przebywa w szpitalu, a dziecko jest w domu pod opieką ojca. Zatrudniony wystąpił do nas z wnioskiem o udzielenie mu urlopu i zasiłku macierzyńskiego w związku z koniecznością zajmowania się synem. Czy w tej sytuacji przysługują mu urlop i zasiłek oraz jakie dokumenty powinien złożyć?
W przypadku opisanym w pytaniu z urlopu i zasiłku macierzyńskiego pracownik będzie mógł skorzystać dopiero po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu i zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, o ile będzie ona jeszcze wówczas przebywać w szpitalu. Do tego czasu zatrudniony może jednak skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.