Osoby wychowujące dzieci są uprawnione do różnych świadczeń, zarówno pieniężnych, jak i w formie rzeczowej, które są finansowane przez budżet i wypłacane przez samorządy. Te ostatnie mogą również dodatkowo wspierać rodziców. O tym, jaka będzie to pomoc, każda gmina decyduje samodzielnie, biorąc głównie pod uwagę swoje możliwości finansowe. Ona też wskazuje szczegółowe warunki, które muszą spełnić rodzice, aby uzyskać wsparcie.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaką dodatkową pomoc od gminy mogą otrzymać rodzice
W pełnej wersji artykułu:
- Jak uzyskać wyższe świadczenie rodzinne
- Jak uzyskać gminne becikowe
- Jak otrzymać kartę dużej rodziny
- Jak uzyskać zniżkę w żłobku