Od 1 marca 2013 r. zatrudniliśmy pracownika z wynagrodzeniem akordowym. Wcześniej przez kilka lat pracował. Na okres od 4 do 15 marca 2013 r. dostarczył zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorą żoną. Czy przysługuje mu zasiłek opiekuńczy?
Zatrudniony ma prawo do zasiłku. Podstawę jego wymiaru będzie stanowić uzupełnione wynagrodzenie za marzec 2013 r.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez okresu wyczekiwania, tj. bez względu na czas trwania okresu ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje ono także wtedy, gdy ubezpieczenie to trwa krócej niż 30 dni.