Mój nieżyjący już mąż prowadził jednoosobową firmę w latach 2001–2005. Nie płacił składek ubezpieczeniowych a ja niestety, odziedziczyłam jego długi. ZUS zajął mi emeryturę, w efekcie mam na życie tylko niespełna 500 zł. Czytałam, że można zostać uwolnionym od zaległych składek. Czy ja, jako spadkobierca zaległości męża wobec ZUS, również mogę liczyć na uwolnienie od zobowiązań? Do kogo zwrócić się o pomoc w dopełnieniu formalności? Znalazłam ostatnio ogłoszenie firmy pomagającej w wypełnianiu wniosków, ale oni żądają opłaty, na jaką mnie nie stać – pisze pani Janina.

Nasza czytelniczka ma prawo ubiegać się o zwolnienie z należności. 15 stycznia weszła w życie ustawa abolicyjna, czyli ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Umożliwia ona umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia (ale nie na ubezpieczenia pracowników) z okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Abolicja dotyczy także spadkobierców i osób trzecich, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia.

Pani Janina powinna złożyć wniosek o umorzenie zaległości w ZUS. Co prawda jest na to czas do 15 stycznia 2015 r., ale im szybciej to zrobi, tym szybciej odzyska pełną emeryturę. Rozpatrywanie wniosku przez ZUS może trwać około dwóch miesięcy.

Formalności nie są skomplikowane. Dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej 1 września 2012 r. i w dniu złożenia wniosku o umorzenie jedynym wymaganym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek (osoby prowadzące działalność mają do dopełnienia więcej formalności). Formularze są na stronie www.zus.pl oraz w każdej jednostce ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne.

Gdyby jednak to nie wystarczyło, warto zwrócić się o bezpłatną pomoc do pracowników ZUS w sali obsługi klientów. Są oni przeszkoleni i zobowiązani do udzielania bezpłatnej pomocy zainteresowanym. Nie ma powodu przepłacać – przed firmami naciągaczami ostrzega nawet ZUS na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).