Polki coraz rzadziej rodzą dzieci. Jesteśmy pod tym względem na jednym z ostatnich miejsc w Europie i na świecie. Na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypada w naszym kraju 130 dzieci, a to nie zapewnia zastępowalności pokoleń - alarmują demografowie.

Z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 40 procent kobiet w wieku 18-45 lat planuje potomstwo. Plany prokreacyjne silnie zależą od wieku pań i liczby posiadanych dzieci. Najczęściej planują je bezdzietne kobiety w wieku 18-28 lat. W drugiej kolejności są panie w wieku 18-31 lat, które mają już jednego potomka.Planowaniu dzieci sprzyjają deklaracje rodziny dotyczące pomocy w opiece nad dzieckiem.

Na postawy prokreacyjne wypływa również wykształcenie. Absolwentki wyższych uczelni częściej deklarują chęć posiadania kolejnego dziecka niż panie z wykształceniem średnim.

Autorzy badania podkreślają, że dla ponad połowy kobiet w wieku 18-33 lata nieplanujących potomstwa barierą dla zamierzeń prokreacyjnych są przyczyny materialne.
W badaniu przeprowadzanym w listopadzie, grudniu i styczniu wzięło udział 816 kobiet w wieku 18-45 lat.