Becikowe nie przysługuje już wszystkim rodzicom bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. To oznacza konieczność dołączenia zaświadczeń lub oświadczeń zawierających konkretne kwoty.

Czy trzeba podać wysokość zarobków

W styczniu pani Anna urodziła drugie dziecko i chce złożyć wniosek o becikowe. Słyszała jednak, że zmieniły się przepisy i jego przyznanie zależy teraz od wysokości dochodu. Czy musi więc dostarczyć do gminy dokumenty z kwotą zarobków swoich oraz męża?

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie

Czytelniczka, która jest w szóstym miesiącu ciąży, będzie chciała złożyć wniosek o becikowe. Czy po wprowadzeniu kryterium dochodowego w dalszym ciągu konieczne jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego objęcie opieką medyczną w trakcie ciąży?

Czy obowiązują inne dokumenty niż przy zasiłku

Rodzice oczekują w marcu narodzin trzeciego potomka i aby pokryć część kosztów zakupu wyprawki, będą ubiegać się o becikowe. Przyszła matka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a ojciec ma założoną działalność gospodarczą. Czy powinni złożyć inne dokumenty dotyczące uzyskanego dochodu, niż te, które są wymagane przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko?

Czy będzie aktualizacja dochodu

Pan Andrzej będzie starał się o becikowe na urodzonego 15 lutego br. syna. Dowiedział się, że musi złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych przez niego oraz jego żonę w 2011 r. Wtedy jednak pan Andrzej był bezrobotny, a pracę znalazł dopiero pod koniec ubiegłego roku. Czy musi to uwzględnić przy składaniu wniosku o becikowe?

Czy wzór wniosku jest dowolny

Rodzice, którym urodziło się właśnie drugie dziecko będą starać się o jednorazową zapomogę z tego tytułu. Czy tak jak przy pierwszym potomku nie obowiązuje ich określony wzór formularza, który muszą wypełnić?

Czy rodzic adopcyjny musi podać dochód

Małżeństwo chciałoby sprawować opiekę nad dzieckiem, które znajduje się w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Czy w sytuacji gdy po powierzeniu im przez sąd pieczy nad nieletnim będą chcieli złożyć wniosek o becikowe, będzie ich obowiązywać kryterium dochodowe?

Czy potrzebne są dochód ojca lub alimenty

Pani Aneta składa wniosek o przyznanie becikowego na urodzoną miesiąc temu córkę. W akcie urodzenia wpisany jest jej ojciec, ale matka deklaruje, że nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego i nie wystąpiła o alimenty. Czy gmina może domagać się od niej dostarczenia zaświadczeń lub oświadczeń o dochodzie osiąganym przez drugiego z rodziców?

Czy liczy się data urodzenia dziecka

Czytelniczka urodziła 10 listopada ubiegłego roku dziecko, jednak dopiero teraz będzie ubiegać się o przyznanie becikowego. Czy będzie ona zwolniona z obowiązku przedstawienia dokumentów dotyczących wysokości dochodu członków jej rodziny?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób po zmianie przepisów otrzymać becikowe
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.