Zmiany obejmą osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które jako podstawę wymiaru składek przyjęły kwotę wyższą niż ich minimalny wymiar. Jeśli prowadzący firmę zdecyduje się na odprowadzanie kwoty wyższej niż owo minimum, to podstawę zasiłku będzie stanowił najniższy wymiar (w 2013 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi ona 2227,8 zł miesięcznie) powiększony o różnice między zadeklarowanym przychodem a najniższą podstawą. Kwota zostanie podzielona przez 12 miesięcy.

Taki zabieg ma spowodować uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji obniży wysokość wypłacanego zasiłku osobom z krótkim stażem ubezpieczeniowym. MPiPS tłumaczy, że takie rozwiązanie ograniczy skalę nadużyć. Zdarzały się bowiem przypadki, że po zaledwie dwóch miesiącach opłacania wysokich składek, przedsiębiorcy zaczynali korzystać z kilkumiesięcznych zwolnień lekarskich otrzymując z systemu więcej niż wpłacili.

Propozycje resortu krytykują małe firmy.

– W ten bowiem sposób rząd namawia przedsiębiorcze osoby do tego, aby opłacały składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie od minimalnej podstawy – wyjaśnia Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.

Natomiast Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy PKPP Lewiatan, członek Rady Nadzorczej ZUS, zwraca uwagę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby uzależnienie wysokości zasiłku chorobowego od kwoty składek zaksięgowanych na osobistym koncie zainteresowanego. Autorzy projektu wskazują, że zmiany są konieczne, bo wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniu z 16 listopada 2010 r. (sygn. akt P 86/08).

Etap legislacyjny

Projekt założeń do ustawy