Wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego może przypadać na okres wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie są zasady udzielania wypoczynku w tym czasie?
W okresie wypowiedzenia pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy, jeżeli pracodawca mu go udzieli (art. 1671 k.p.). Przepis ten daje pracodawcy swobodę udzielenia pracownikowi wypoczynku (w okresie wypowiedzenia) poza ustalonym wcześniej planem urlopów bądź wcześniejszym uzgodnieniem z zatrudnionym terminu wykorzystania takiego czasu wolnego.
Decyzję w tym zakresie podejmuje sama firma, bez konieczności porozumienia lub uzgodnienia z pracownikiem. Zatrudniony jest natomiast zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop w okresie wypowiedzenia, jeżeli pracodawca tak zdecyduje. Inaczej mówiąc, udzielenie wypoczynku we wspomnianym okresie zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić.