Pod koniec lutego lub na początku marca ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w wysokości 50 tys. zł. Otrzymają je rodzice, małżonkowie i dzieci osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. w wyniku działań wojska i milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu.

Wypłata ta będzie możliwa, bo rząd przyjął uchwałę w sprawie przyznania ZUS środków finansowych z ogólnej rezerwy budżetowej na wypłatę rent specjalnych przyznanych dla tej grupy osób. Specjalne świadczenia otrzyma około 40 osób. W grudniu 1970 r., w wyniku użycia siły wobec protestujących robotników na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga, zginęły 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Łącznie rząd przeznaczy na wypłatę odszkodowań około 2 mln zł.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl