Wymóg ten wynika z przepisów przejściowych, które zawiera par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 32). Zgodnie z nim deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia ubiegłego roku do maja tego roku włącznie pracodawcy powinni przesyłać jeszcze na starych drukach. Nowe zostaną wykorzystane dopiero przy składaniu formularza za czerwiec.

– Ponieważ termin na przesłanie deklaracji za dany miesiąc mija 20. dnia kolejnego miesiąca, to firmy po raz pierwszy prześlą dane na nowym druku w lipcu – wyjaśnia Elżbieta Sadło, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Ten sam przepis przewiduje jednak wcześniejsze użycie nowych deklaracji, ale tylko w przypadku gdy będzie ona miała charakter korygujący w stosunku do dokumentów składanych począwszy od grudnia 2012 r. Takie korekty powinny zostać przesłane nie później niż do 20 lipca.

Podobne zasady obowiązują też firmy przy składaniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Formularze wg wzorów wskazanych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w tej sprawie (Dz.U. poz. 33) będą przesyłane od czerwca, a za okresy sprawozdawcze przypadające od października 2012 r. do maja tego roku jeszcze na starych drukach. Ich korekta będzie się odbywać na nowych formularzach i termin ich złożenia też nie może przekroczyć 20 lipca.

Ponadto fundusz przypomina, że deklaracje i informacje powinny być składane poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego – system e-PFRON.