Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podzielił pomiędzy samorządy pieniądze, które będą mogły być przeznaczone m.in. na dopłaty do wózków inwalidzkich i likwidację barier architektonicznych.
Łącznie na przelewy redystrybucyjne w tegorocznym planie finansowym funduszu przeznaczone zostało 800 mln zł, z czego ponad 650 mln zł trafi do powiatów, a 130 mln zł do samorządów województw. To oznacza, że te pierwsze otrzymają mniej pieniędzy w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową można było wydać 874,3 mln zł.
– Z podanej przez PFRON informacji wynika, że otrzymamy o 1,2 mln zł środków mniej niż w 2012 roku. To dla nas duży spadek. Nasz budżet na rehabilitację będzie niższy o jedną trzecią – mówi Krzysztof Sobczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Tarnowie.