Od ponad miesiąca obowiązują nowe przepisy, które mają znacznie ograniczyć grupę osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Wprowadziły one nową formę wsparcia – specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak niektóre zasady jego przyznawania budzą wśród samorządów wątpliwości.
Spodziewają się one, że skoro do tej pory o prawie do świadczenia często rozstrzygały samorządowe kolegia odwoławcze i sądy, to podobne decyzje wydadzą w przypadku specjalnego zasiłku.

Obowiązek alimentacji