Do końca lutego ośrodki pomocy społecznej mają czas na powiadomienie osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach, że ich uprawnienie do wsparcia wygaśnie 30 czerwca tego roku.
Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 4 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548) i jest związany z wprowadzeniem półrocznego okresu przejściowego dla opiekunów otrzymujących pomoc z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zmodyfikowane bowiem od początku tego roku zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne dotyczą nie tylko osób, które od stycznia br. składają wnioski o pomoc w gminie, ale też tych, które uzyskały wsparcie wcześniej.
Gminy zgodnie z przepisami muszą w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie nowych rozwiązań poinformować opiekunów, że wydane im decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wygasną z mocy prawa 30 czerwca tego roku. Mają więc na to czas do końca lutego, a do powiadomienia jest duża liczba osób, bo tylko w pierwszym półroczu 2012 r. wsparcie to otrzymywało ponad 211 tys. opiekunów.
Większość samorządów przygotowała już druki, które będzie przesyłać otrzymującym świadczenie.
– Jest to obszerna czterostronicowa broszurka, ponieważ oprócz samej informacji dotyczącej wygaśnięcia obecnej decyzji i konieczności złożenia nowego wniosku o pomoc, szczegółowo wyjaśniamy, na czym polega zmiana przepisów oraz jakie są nowe zasady otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego – mówi Maria Czopko, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
Są też gminy, które wysłały pierwsze informacje do opiekunów.
– W przyszłym tygodniu wszyscy uprawnieni, a mamy ich 500, powinni już otrzymać powiadomienia. Wysyłamy je pocztą lub przekazujemy przez gońca – wyjaśnia Anna Kaczmarek, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Starachowicach.
Ośrodki pomocy społecznej zamieszczają też informacje w tej sprawie na swoich stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w zajmowanych przez nie lokalach.
– Od osób, które już otrzymały powiadomienia, otrzymujemy telefony z pytaniami o nowe przepisy – wskazuje Mariola Chwałko, zastępca kierownika MOPS w Zgorzelcu.
Dodaje, że dzwonią głównie osoby, które stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, czyli opiekunowie zajmujący się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dopytują się o to, czy będą uprawnieni do specjalnego zasiłku opiekuńczego.