Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 4 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548) i jest związany z wprowadzeniem półrocznego okresu przejściowego dla opiekunów otrzymujących pomoc z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zmodyfikowane bowiem od początku tego roku zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne dotyczą nie tylko osób, które od stycznia br. składają wnioski o pomoc w gminie, ale też tych, które uzyskały wsparcie wcześniej.

Gminy zgodnie z przepisami muszą w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie nowych rozwiązań poinformować opiekunów, że wydane im decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wygasną z mocy prawa 30 czerwca tego roku. Mają więc na to czas do końca lutego, a do powiadomienia jest duża liczba osób, bo tylko w pierwszym półroczu 2012 r. wsparcie to otrzymywało ponad 211 tys. opiekunów.

Większość samorządów przygotowała już druki, które będzie przesyłać otrzymującym świadczenie.

– Jest to obszerna czterostronicowa broszurka, ponieważ oprócz samej informacji dotyczącej wygaśnięcia obecnej decyzji i konieczności złożenia nowego wniosku o pomoc, szczegółowo wyjaśniamy, na czym polega zmiana przepisów oraz jakie są nowe zasady otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego – mówi Maria Czopko, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Są też gminy, które wysłały pierwsze informacje do opiekunów.

– W przyszłym tygodniu wszyscy uprawnieni, a mamy ich 500, powinni już otrzymać powiadomienia. Wysyłamy je pocztą lub przekazujemy przez gońca – wyjaśnia Anna Kaczmarek, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Starachowicach.

Ośrodki pomocy społecznej zamieszczają też informacje w tej sprawie na swoich stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w zajmowanych przez nie lokalach.

– Od osób, które już otrzymały powiadomienia, otrzymujemy telefony z pytaniami o nowe przepisy – wskazuje Mariola Chwałko, zastępca kierownika MOPS w Zgorzelcu.

Dodaje, że dzwonią głównie osoby, które stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, czyli opiekunowie zajmujący się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dopytują się o to, czy będą uprawnieni do specjalnego zasiłku opiekuńczego.