Matka, która wychowuje dziecko bez jego ojca i deklaruje, że nie tworzy z nim rodziny, powinna mieć zasądzone alimenty. Inaczej będzie musiała dołączyć do wniosku o becikowe również dokumenty dotyczące zarobków osiągniętych przez mężczyznę.
Ustalenie składu takiej rodziny jest istotne ze względu na obowiązujące od tego roku kryterium dochodowe, od którego spełnienia zależy uzyskanie becikowego. O ile w sytuacji gdy rodzice wychowują dziecko w związku małżeńskim lub nieformalnym, muszą obydwoje dostarczyć dokumenty określające wysokość ich dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, o tyle problem pojawia się w sytuacji, gdy jeden z nich oświadcza, że samotnie zajmuje się potomkiem.
Monika Waluśkiewicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, zwraca uwagę, że ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255) nie wprowadziła żadnych szczególnych rozwiązań dotyczących ubiegania się o becikowe przez samotnych rodziców. Dlatego obowiązują ich ogólne wymogi wynikające z przepisów.
– W sytuacji gdy w akcie urodzenia dziecka znajduje się informacja, że ojciec jest nieznany, to do składu rodziny zalicza się matkę oraz jej potomka. Ich dochody są brane pod uwagę przy badaniu, czy nie przekraczają one kryterium wynoszącego 1922 zł – wyjaśnia Edyta Zaleszczak-Dyks, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Gdańsku.
Natomiast jeżeli w akcie urodzenia jest wpisany ojciec dziecka, a jego matka deklaruje, że nie pozostaje z nim w żadnych relacjach, to zdaniem Damiana Napierały, kierownika działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń, i tak potrzebne będzie zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości jego dochodów.
– Aby dostarczenie tych dokumentów nie było konieczne, matka może wystąpić do sądu o ustalenie alimentów na dziecko. Bez tego nie otrzyma nie tylko becikowego, ale też zasiłku rodzinnego – uważa Damian Napierała.
Z kolei w opinii Marzeny Szulety, kierownika biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu, w przypadku becikowego można rozważyć rozwiązanie polegające tylko na złożeniu przez matkę oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.