W 2012 roku odzyskano prawie 600 milionów złotych zaległych alimentów - wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor.

Od 2008 roku, dzięki wpisom do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG, udało się odzyskać ponad 1,7 miliarda złotych długów alimentacyjnych. Na koniec minionego roku w rejestrze dłużników wpisanych było 130 tysięcy osób, które zalegają ze spłatą alimentów.

Regulacje prawne, umożliwiające wpisywanie dłużników alimentacyjnych do rejestru dłużników, obowiązują od października 2008 roku. W pierwszym roku obowiązywania ustawy przede wszystkim przybywało wpisów, odzyskanych długów było relatywnie mniej.

Najwyższą liczbę dłużników wpisanych do rejestru odnotowano w 2009 i 2010 roku, odpowiednio 65 i blisko 35 tysięcy. W kolejnych latach liczba wpisów nie przekracza 15-20 tysięcy osób.

Spada również wartość największych zaległości. W 2010 roku było to blisko 610 tysięcy złotych przeterminowanych alimentów, w 2012 największy dług wynosił niespełna 360 tysięcy złotych.