Polacy mają prawo mieszkać i poszukiwać zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej. Prawo unijne nie gwarantuje jednak każdemu bezrobotnemu prawa do zasiłku w dowolnym państwie.
Aby korzystać z uprawnień socjalnych, nie wystarczy wyjechać do innego kraju Wspólnoty. Osoba, która utraciła pracę w Polsce, może się o nią ubiegać za granicą, a także otrzymywać tam zasiłek dla bezrobotnych. Jest on wypłacany na podstawie przepisów państwa, w którym zainteresowany aktualnie przebywa.

Ograniczenia unijne