Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy otrzymują emerytury i renty. Posiadają rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Do czasu pełnienia służby otrzymali tam wynagrodzenie. Natomiast po przejściu na świadczenie są zmuszani do zakładania rachunków w bankach. Osoby te twierdzą, że zakłady emerytalne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiają im przekazywania świadczeń na rachunki prowadzone w SKOK.
RPO wystąpił w tej sprawie do ministra obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 z późn. zm.), emerytury i renty wraz z dodatkami mogą być wypłacane albo na rachunek bankowy, albo za pośrednictwem poczty. Podobne ograniczenia obowiązują w przypadku funkcjonariuszy. Natomiast w systemie powszechnym renciści i emeryci mogą otrzymywać emerytury z ZUS także na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Zdaniem RPO dyskryminujące przepisy powinny zostać zmienione.
- Jesteśmy zaskoczeni tym wystąpieniem, bo wcześniej nie otrzymaliśmy skarg. Nie jest jednak wykluczone, że jeśli któryś ze świadczeniobiorców, przechodząc na emeryturę wskazał, że ma rachunek w SKOK, usłyszał odmowę wypłaty - mówi Artur Wdowczyk, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
Według niego zakład przekazuje świadczenia na wszystkie rachunki składające się z 26 cyfr. Nie ma więc przeszkód technicznych, żeby emerytury lub renty były przekazywane na konta w SKOK, pod warunkiem jednak, że świadczeniobiorca nie wskaże wyraźnie, że posiada tam rachunek. Wtedy biuro emerytalne, kierując się ustawą, może odmówić wypłaty tam świadczenia.
- Przepisy trzeba dostosować do obowiązujących w systemie powszechnym, aby byli mundurowi, jak cywile, mogli bez przeszkód otrzymywać świadczenia na rachunki w SKOK - dodaje Artur Wdowczyk.
Z tego powodu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy emerytalnej, żeby usunąć przepisy dyskryminujące świadczeniobiorców. Jak ustaliliśmy także w resorcie obrony narodowej trwają prace nad uwzględnieniem uwag skierowanych przez RPO.
331 tys. byłych wojskowych i funkcjonariuszy otrzymuje świadczenia z zakładów emerytalnych
BoŻena Wiktorowska