Jarosław Duda powiedział, że należy doprowadzić do połączenia sześciu różnych systemów orzecznictwa, które obowiązują w naszym kraju. Obecnie jest tak - mówił pełnomocnik - że są osoby, które mają 3 różne orzeczenia wydane przez 3 różne instytucje. To - jego zdaniem - wprowadza bardzo wielką dezorganizację. "Rekomendacja jest jednoznaczna: system powinien być ujednolicony. Powinno być jedno orzecznictwo do różnych celów" - podkreślił Jarosław Duda.

Pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych przyznał, że byłoby to rewolucyjne rozwiązanie. Dlatego na początek przedstawił komisji listę zmian, które - w jego ocenie - należy już teraz wprowadzić, by uszczelnić proces orzekania o niepełnosprawności.

Obecnie funkcjonuje 6 systemów orzekania o niepełnosprawności. Niezależnie od siebie orzekają o tym: ZUS, KRUS, MON, MSW. Jest też system funkcjonujący w oświacie oraz orzecznictwo poza rentowe - mówił Jarosław Duda. Postulat pełnomocnika rządu d/s osób niepełnosprawnych dotyczący likwidacji systemu wielu orzeczeń poparli również prezes PFRON Wojciech Skiba oraz wiceminister zdrowia Igor Radziewicz.