Pracownica w ciąży, z którą terminowa umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu albo której wypowiedziano umowę z powodu stanu upadłości lub likwidacji pracodawcy, otrzyma zasiłek macierzyński.
Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu urodzenia dziecka w okresie tego ubezpieczenia albo w okresie urlopu wychowawczego. Są jednak sytuacje wymienione w niniejszym artykule, w których zasiłek macierzyński przysługuje także po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
Umowa o pracę na czas określony