Płatnicy składek mają zaledwie trzy dni na złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2007 rok. Muszą one zostać wpisane do druku ZUS IWA. Obowiązek przekazania takiej informacji dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej dziesięciu ubezpieczonych miesięcznie. Równocześnie firmy te muszą być zgłoszone jako płatnicy składek od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2008 r. Muszą być także wpisane do rejestru REGON w roku, za który była składana informacja (31 grudnia 2007 r.).

Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu 2007 roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, czyli nie zgłaszali żadnej osoby do ubezpieczenia wypadkowego.

Płatnik składek przekazuje informację ZUS IWA w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do innych dokumentów przesyłanych do ZUS. Jeżeli więc zobowiązany jest do przekazywania dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych, korzystając z aktualnego programu Płatnik, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie. Natomiast przedsiębiorcy uprawnieni do składania takiej informacji w formie papierowej, przekazują ją właśnie w takiej formie. W przypadku przekazywania tego druku drogą pocztową na kopercie powinien być umieszczony napis: ZUS IWA.

Zakład zwraca także uwagę, aby nie popełnić błędu przy wypełnianiu pola 01 w bloku IV, który jest zatytułowany: rodzaj działalności według PKD. W tym miejscu należy wpisać pełny pięcioznakowy kod PKD, który posiadał płatnik w rejestrze REGON w ostatnim dniu ubiegłego roku.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl