Posłowie chcą, aby do dochodu uprawniającego do zasiłku stałego była wliczana tylko połowa dodatku mieszkaniowego.
Taką propozycję zawiera przygotowany przez SLD projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), który czeka na nadanie numeru druku sejmowego. Dodatek mieszkaniowy nie znajduje się bowiem w grupie dochodów niewliczanych do kryterium, od którego zależy uzyskanie wsparcia.
Wynosi ono 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł na osobę w rodzinie, a wliczanie dodatku do dochodu powoduje, że po jego przyznaniu część osób traci prawo do zasiłku stałego lub jego kwota jest pomniejszana. Wysokość tego świadczenia stanowi bowiem różnicę między kryterium dochodowym a wysokością dochodu osiąganego przez otrzymujących wsparcie.