Od 15 stycznia do wszystkich oddziałów ZUS będzie można składać dokumenty o umorzenie zaległych składek za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2008 r.
– Osoby z zaległościami z tytułu niezapłaconych należności pytają, w jaki sposób mogą skorzystać z abolicji. Zainteresowani nie tylko odwiedzają nasze placówki, ale także chętnie korzystają z Centrum Obsługi Telefonicznej – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.
Możliwość anulowania zadłużenia wynika z ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551). Z takiego rozwiązania mogą skorzystać nie tylko prowadzący firmy, ale także spadkobiercy. Prawo do złożenia wniosku mają także osoby, którym ZUS wydał decyzje o przeniesieniu na nie odpowiedzialności za długi płatnika. Zadłużeni mogą jednak występować o anulowanie długu wobec ZUS tylko za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Abolicja dotyczy nie tylko należności głównej, ale także odsetek za zwłokę naliczonych od składek podlegających umorzeniu. Tak samo są traktowane opłaty prolongacyjne oraz dodatkowa, koszty upomnienia oraz egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.