Od 15 stycznia do wszystkich oddziałów ZUS będzie można składać dokumenty o umorzenie zaległych składek za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2008 r.
– Osoby z zaległościami z tytułu niezapłaconych należności pytają, w jaki sposób mogą skorzystać z abolicji. Zainteresowani nie tylko odwiedzają nasze placówki, ale także chętnie korzystają z Centrum Obsługi Telefonicznej – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.
Możliwość anulowania zadłużenia wynika z ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551). Z takiego rozwiązania mogą skorzystać nie tylko prowadzący firmy, ale także spadkobiercy. Prawo do złożenia wniosku mają także osoby, którym ZUS wydał decyzje o przeniesieniu na nie odpowiedzialności za długi płatnika. Zadłużeni mogą jednak występować o anulowanie długu wobec ZUS tylko za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Abolicja dotyczy nie tylko należności głównej, ale także odsetek za zwłokę naliczonych od składek podlegających umorzeniu. Tak samo są traktowane opłaty prolongacyjne oraz dodatkowa, koszty upomnienia oraz egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.
– Uprawnieni mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od połowy stycznia – wyjaśnia Jacek Dziekan.
Natomiast osoby, którym organ rentowy wyda decyzję już po dniu wejścia w życie ustawy, będą mieć czas na złożenie takiego wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.
Aby ubiegać się o darowanie długu wobec ZUS, konieczne jest złożenie wniosku o umorzenie należności. Można go otrzymać w oddziałach organu rentowego lub pobrać ze strony internetowej. Zasada ta dotyczy nie tylko osób, które 1 września 2012 roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, ale także tych, które nadal prowadzą własne firmy. W przypadku tej ostatniej grupy konieczne jest także dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).