Od początku tego roku obowiązują nowe zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, które jest formą pomocy dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny wymagającym stałej opieki. W konsekwencji ich wprowadzenia krąg osób, które na podstawie dotychczasowych przepisów mogłyby je otrzymywać, został teraz ograniczony w taki sposób, że prawo do niego mają głównie rodzice opiekujący się niesamodzielnym dzieckiem. Stracą, np. wnukowie (dzieci) deklarujący opiekę nad babcią lub dziadkiem (rodzicami).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto po zmianie przepisów może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne
W pełnej wersji artykułu:
- Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
- Dodatkowe warunki przyznawania świadczenia
- Przesłanki do wydania negatywnej decyzji
- Pokrewieństwo uprawniające do świadczenia