Osoby, którym gminy odmawiają dodatku do zasiłku rodzinnego z powodu samotnego wychowania dziecka po zawarciu kolejnego związku małżeńskiego, coraz częściej uzyskują taką pomoc.
Wojewódzkie sądy administracyjne (WSA), do których składają skargi, interpretują bowiem przepisy na ich korzyść i uchylają negatywne decyzje samorządów.

Małżonek też samotny