Przedsiębiorcy występujący do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie składek do ZUS muszą pamiętać o dołączeniu informacji składanej w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną.
Taki wymóg obowiązuje od 2011 r. w stosunku do pierwszego składanego w nowym roku wniosku WN-U-G, niezależnie od tego, czy będzie on dotyczył refundacji za grudzień 2012 r., czy będzie to korekta związana z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. To oznacza, że aby osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mogła otrzymać pomoc z PFRON, po 1 stycznia 2013 r. musi dołączyć do niego formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-P-dM, a jeżeli działa ona w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa – INF-O-P-dR.
Jego brak, jak przypomina fundusz, będzie skutkował odrzuceniem wniosku WN-U-G oraz wygenerowaniem wezwania do korekty. Niezbędne formularze są dostępne w biurze PFRON, jego oddziałach terenowych oraz na stronie internetowej.