Trybunału Konstytucyjny stwierdził w październiku ubiegłego roku, że niezgodne z konstytucją jest to, że prawa do emerytury nie mają 60-letni mężczyzna z 35-letnim stażem. Przepis ten ma stracić moc w październiku tego roku, ale TK wskazał, że już teraz powinny się nim kierować sądy.

Dlatego resort pracy przygotował odpowiedni projekt ustawy. Jednak ze względu na obowiązek jego konsultacji może on trafić do Sejmu najwcześniej w trzeciej dekadzie stycznia. Jolanta Fedak, szefowa resortu pracy, zapewnia, że projekt zostanie przyjęty przez rząd w tym miesiącu, a wtedy wszystko wskazuje na to, że Sejm będzie się nim mógł zająć po raz pierwszy na posiedzeniu w dniach 6-8 lutego. A już obecnie wiele osób w sądach stara się uzyskać prawo do świadczenia.

Dlatego posłowie 19 grudnia ubiegłego roku złożyli własny projekt realizujący wyrok TK. Przygotowany przez LID jest dokładnie taki sam jak przedłożenie rządowe, a dzięki temu, że nie musi on przechodzić konsultacji, jego pierwsze czytanie mogło odbyć się już dzisiaj. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski nie zdecydował się jednak na prowadzanie go do porządku obrad.

BARTOSZ MARCZUK