Zmiana orzecznictwa

Ten sam sąd w kolejnym wyroku z 13 listopada br. (II SA/Bk 668/12) podkreślił, że nowe rozwiązania w procedurze zatrzymywania prawa jazdy eliminują mechanizm stosowania tej sankcji niezależnie od okresu zalegania z płatnością alimentów oraz wielkości zadłużenia. Pozwala też rodzicowi na podważanie przesłanek formalnych i materialnych do uznania go za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ponadto automatyzm wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu został złagodzony właśnie wprowadzeniem postępowania w sprawie uznania go za uchylającego się od płacenia na dzieci. Co więcej obecny mechanizm, poprzez konkretne określenie okoliczności pozwalających na odzyskanie licencji zatrzymanej za alimenty, nie przekreśla szans na aktywność zawodową łączącą się z posiadaniem prawa jazdy.

– Po ostatniej nowelizacji ustawy widać, że zmieniła się linia orzekania zarówno przez samorządowe kolegia odwoławcze, jak i sądy administracyjne – zauważa Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor MOPS w Rzeszowie.

Dodaje, że wcześniej wiele decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy było przez organy odwoławcze uchylanych. Powoływały się one przy tym na tzw. wtórną niekonstytucyjność regulacji prawnej, czyli powtórzenie w obecnej ustawie tych samych przepisów, które trybunał uznał za niezgodne z konstytucją.

Niesolidni rodzice

Gminy zwracają też uwagę, że nowe przepisy, mimo że wydłużają całą procedurę zatrzymania prawa jazdy i zwiększają obowiązki biurokratyczne, są potrzebne.

– Niektórzy dłużnicy zaczęli się do nas wcześniej zgłaszać i starają się dokonywać systematycznych, miesięcznych wpłat alimentów – informuje Edyta Łukowiec, kierownik sekcji świadczeń alimentacyjnych MOPR we Włocławku.

Dodaje natomiast, że trudno jest o osiągnięcie wyższej skuteczności stosowania tej sankcji, na co powołują się jej przeciwnicy, bo oddziałuje ona tylko na część niesolidnych rodziców, wobec których prowadzone jest postępowanie. Jej efektywność będzie bowiem niska w odniesieniu do tej grupy dłużników, która nie ma prawa jazdy, została już pozbawiona tego dokumentu lub nie korzysta z niego w celach zawodowych.