Zmiana prawa - Najwcześniej za pięć tygodni rząd prześle do Sejmu projekt ustawy, która umożliwi mężczyznom urodzonym w latach 1944-1948 przejście na emeryturę. Posłowie mogą to zrobić w tym tygodniu.

Dzisiaj do konsultacji społecznych może trafić przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy, realizujący październikowy wyrok TK. Trybunał uznał, że 60-letni mężczyźni mający co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego powinni mieć prawo do emerytury. Konsultacje takie trwają jednak 30 dni. Rząd będzie więc mógł przesłać do Sejmu projekt ustawy najwcześniej za pięć tygodni. A już obecnie ubezpieczeni składają do sądów pracy odwołania od decyzji ZUS, który odmawia im prawa do świadczeń, bo nie ma podstawy prawnej do ich przyznania. Dlatego odwołują się od tych decyzji do sądów. Powołują się przy tym na wyrok TK. W poniedziałek zapadł w tej sprawie pierwszy wyrok przyznający rację ubezpieczonemu, a w sądach pracy przybywa odwołań od decyzji ZUS.

Jak się dowiedzieliśmy, w tej sytuacji projekt nowelizacji ustawy, dający podstawę prawną do przyznawania takich emerytur, mogą w tym tygodniu złożyć w Sejmie posłowie.

- Projekt poselski nie musi przechodzić konsultacji i może zostać uchwalony o wiele szybciej - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca komisji polityki społecznej.

Była szefowa resortu pracy tłumaczy, że szybka nowelizacja realizująca orzeczenie TK pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych spraw sądowych.

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 18-21 grudnia. Gdyby udało się wtedy uchwalić projekt ustawy, mógłby on jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego stać się obowiązującym prawem. Przypomnijmy, że w opublikowanym 30 października tego roku (Dz.U. nr 200, poz. 1445) orzeczeniu TK orzekł (sygn. akt P 10/07), że niezgodne z konstytucją jest to, iż prawo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim stażem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim stażem. Przepis ten, jak zdecydował TK, ma wprawdzie stracić moc w październiku 2008 r., ale już obecnie mogą się nim kierować sądy.

BARTOSZ MARCZUK

bartosz.marczuk@infor.pl