Dzisiaj odbędzie się posiedzenie zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej, w trakcie którego odbędzie się dyskusja nad zmianami w zasadach zatrudniania pracowników agencji tymczasowych. Przedstawiciele zespołu proponują, aby agencje te mogły w ciągu 36 miesięcy skierować pracowników do jednego pracodawcy na okres nieprzekraczający 18 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu trzech lat pracownik tymczasowy może być zatrudniony u jednego pracodawcy nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W opinii członków zespołu zmiana ta ma ułatwić firmom korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej.

Komisja Trójstronna rozważa jednak także inne warianty modyfikacji zatrudnienia pracowników tymczasowych. Chodzi np. o to, aby decyzję w sprawie wydłużenia okresu zatrudnienia takich osób podejmował pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Podobnie jak w pierwszym wariancie, również w tym przypadku wydłużenie nie mogłoby przekroczyć sześciu miesięcy. Pracodawca w porozumieniu ze związkowcami mógłby także skrócić okres zatrudnienia pracownika tymczasowego (też nie więcej niż o sześć miesięcy). Najwięcej kontrowersji wśród partnerów społecznych budzi natomiast rozwiązanie, zgodnie z którym jeden pracodawca nadal będzie mógł zatrudniać pracowników tymczasowych przez 12 miesięcy, ale nie w okresie trzech lat, tylko w ciągu 30 miesięcy.

Członkowie Komisji Trójstronnej rozważają także możliwość zlikwidowania dotychczasowych barier w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Obecnie pracownicy ci nie mogą być zatrudniani na stanowisku, na którym w ciągu ostatnich trzech miesięcy pracowała osoba zwolniona z pracy wbrew własnej woli, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Komisja proponuje, żeby pracodawcy w porozumieniu ze związkami mogli skracać ten okres do jednego miesiąca.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl

OPINIA

JACEK MĘCINA

ekspert PKPP Lewiatan i przewodniczący zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej

Największe szanse na realizację ma wariant, zgodnie z którym to pracodawcy i związkowcy będą decydować o wydłużaniu lub skracaniu okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych. Sądzę, że jeśli pracodawca zapewni dobre warunki pracy wszystkim podwładnym, to związki będą godzić się na wydłużenie zatrudnienia pracowników tymczasowych. Poza tym trzeba pamiętać, że obecnie coraz częściej brakuje rąk do pracy i warunki zatrudnienia kształtują sami pracownicy. A przecież nie wszystkim zależy, aby pracować na etacie.