Obowiązująca od 1 lipca ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nałożyła nowe obowiązki na pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej. Znowelizowała bowiem przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie nimi pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których zatrudnieni są pracownicy tymczasowi, i poinformować ich o jej wynikach. Będzie też musiał, jeśli w firmie dojdzie do wypadku przy pracy z udziałem tych pracowników, zbadać jego okoliczności i przyczyny. Nowela zmienia się także zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp. Od pierwszego lipca to przedsiębiorcy muszą organizować takie szkolenia dla pracowników tymczasowych. Do tej pory było to zadanie agencji pracy tymczasowej.

Dotychczas nie było jasne, kto odpowiada np. za badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z udziałem pracownika tymczasowego i realizację zadań z zakresu bhp. Teraz przepisy z góry ustalają, że jest to obowiązek pracodawcy - mówi Andrzej Kuś, prezes Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego Leader Service.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy korzystający z usług pracowników tymczasowych muszą także wyposażyć ich w odzież oraz obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej (urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń w miejscu pracy) oraz zapewnić im napoje i posiłki profilaktyczne.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów pracodawcom grożą wysokie sankcje.

- Zgodnie z nową ustawą o PIP przedsiębiorca może zapłacić nawet 30 tys. zł grzywny - mówi Ewa Staniszewska, zastępca okręgowego inspektora pracy w Krakowie.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz. 589).

■ Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).