O przygotowywanych ułatwieniach dla starających się o świadczenia na dzieci poinformował posłów z komisji polityki społecznej i rodziny Paweł Stanilewicz z resortu pracy. Mają one polegać na tym, że osoba, która będzie chciała złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, ale nie będzie chciała udawać się do urzędu skarbowego ani też składać oświadczenia, będzie mogła przesłać sam wniosek do gminy, a ta przez internet wygeneruje odpowiednie zaświadczenie z e-Deklaracji. Nie wiadomo jeszcze, od kiedy takie rozwiązania mogłyby wejść w życie, ale możliwe, że nastąpi to od kolejnego okresu zasiłkowego przypadającego na lata 2013/2014.

– Ta propozycja byłaby dużym ułatwieniem zwłaszcza dla rodziców, którzy muszą do wniosku o zasiłek dołączać wiele dokumentów potwierdzających stany faktyczne. Aby je uzyskać, często muszą najpierw udać się do kilku urzędów – przekonuje Wanda Niebrzegowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dodaje, że już od przyszłego roku obowiązki biurokratyczne zwiększą się na skutek wprowadzenia kryterium dochodowego do becikowego. Rodzice będą bowiem musieli dostarczyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy ubieganiu o zasiłek na dziecko.

Jednak już teraz niektóre gminy starają się wprowadzać ułatwienia dla opiekunów i w tym celu zawierają porozumienia z urzędami skarbowymi.

– Od tego okresu zasiłkowego rodzic podczas składania wniosku o świadczenie na dziecko może złożyć też dodatkowy formularz o wydanie zaświadczenia z urzędu skarbowego. Jest on przez nas dostarczany do właściwej miejscowo instytucji, a zawierające wysokość dochodu druki otrzymujemy w ciągu dwóch dni – tłumaczy Małgorzata Sandej, zastępca dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Dodaje, że dokumenty między urzędami są przekazywane przez kuriera, dlatego docelowo lepsze jest rozwiązanie przygotowywane przez resort pracy.