Regulamin pracy przewiduje, że pracownicy administracyjni firmy są objęci podstawowym systemem czasu pracy. Obowiązuje ich 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Natomiast pracownicy ochrony mienia zatrudnieni są w równoważnym systemie czasu pracy z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym. Czy pracownikom administracyjnym zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy w jednym dniu można wydłużyć czas pracy ponad 8 godzin, a w innym skrócić? Czy osoby zatrudnione na pół etatu mogą w jeden dzień pracować 8 godzin, 3 dni po 4 godziny i mieć 1 dzień wolny? Wreszcie czy można wprowadzić do regulaminu pracy postanowienie obejmujące równoważnym czasem pracy pracowników administracji?
Pracodawca nie może polecić pracownikom zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy wykonywania obowiązków ponad ustalony wymiar czasu pracy jednego dnia oraz skrócić godziny pracy w innym dniu. Taki rozkład czasu pracy jest charakterystyczny dla systemu równoważnego czasu pracy. Wykonywanie obowiązków w wymiarze przekraczającym 8 godzin dziennie będzie stanowiło pracę w godzinach nadliczbowych.
Co do zasady nie ma przeszkód, aby pracownik zatrudniony na pół etatu w niektórych dniach tygodnia pracował przez 8 godzin, a inne dni miał wolne. Wykonywanie obowiązków w danym dniu przez 8 godzin nie będzie oznaczało nadgodzin. Może się tak jednak stać, gdy strony określą dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar, np. 6 godz. W takiej sytuacji za pracę powyżej 6 godz. dziennie pracownik, oprócz normalnego wynagrodzenia, nabywa prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.